perpūti

perpūti
pérpūti intr. 1. K kiaurai, visam supūti: Kaip obūlys pūni párpūni, taip i senas Grd. Párpuvę pamidorai Dr. Tik pusiau tepérpuvusios lentos NdŽ. 2. pavirsti puvenomis: Susmulkinta velėna net du kartus greičiau perpūva . Negalima dirvų tręšti šviežiu neperpuvusiu mėšlu, ypač jei gyvuliai šeriami piktžolėtu pašaru . Kanapes tinka sėti perpuvusiame durpyne . 3. NdŽ menk. miegoti, drybsoti. \ pūti; apipūti; atpūti; įpūti; išpūti; nupūti; papūti; perpūti; piepūti; prapūti; pripūti; supūti; užpūti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • perpūti — pérpūti vksm. Pérpuvusi mediena …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipūti — intr. 1. N, K aplink, iš paviršiaus apgesti; aptrešti, aptrūnyti: Medis apipùvęs J. Maliavonė ta, gan jau supendėjusi ir apipuvusi, tebėr ir dabar koplyčio[je] mokslinyčios M.Valanč. Appùvusių bulbų yra Lp. Lietingu oru pradalgiuose šienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūti — intr. Š pūvant atkristi: Akys buvo išpuvusios, uodega atpùvusi Trk. ^ Atpūk nagos, jei aš tau dantų neišmalsiu! Vj. ◊ liežiùvis neatpùvęs gerai moka kalbėti: Liežiùvis, kad jį skradžiai, neatpùvęs buvo Plš. rañkos neatpùvę viską sugeba:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpūti — (ižpūti SD411) intr. 1. B, R43, Sut, K pūvant pasidaryti skylei: Drevė yra išpùvęs vidurys medžio J. Medis išpùvęs – didelė kiaurynė yra Mžk. Tas gluosnis išpùvęs Vlkv. Driūtosios vinkšnos vidurys buvo išpùvęs Lnkv. Atsirado kokis grybas, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupūti — intr. K; R5 pūvant nukristi, atsiskirti, sunykti: Kerčios trobos nupùvo J. Per ilgą laiką jai nupuvo nuo kūno drabužiai ir nukrito rankos LTR(Rk). Jau nùpuvė kryžius Rud. Būt ta koja kiaura buvus i nupùvus Jrb. Kas kaltas, kad tavo kumelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papūti — intr. 1. K, I kiek patrešti, ne visai supūti, apipūti; iš apačios supūti: Papùvo medis bestovėdamas, t. y. patrešo J. Sienos papùvusios ligi langų Kin. Iš lauko nieko, ale iš vidaus papuvęs Rd. Da visa siena sveika, tik pamatinis papùvęs Gs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdegti — intr. 1. Dv išnykti nuo ugnies, sudegti: Susyk privarai daug malkų [į krosnį], kol pardega, baisiai rūksta Skr. Surinko perdegusius kaulus, sudėjo į vieną grabą ir dailiai palaidojo M.Valanč. | prk.: Meilė perdegė, išblėso, tu man leidai nusivilt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpuvimas — sm. (1) → perpūti 2: Mėšlidėje mėšlą reikia saugoti nuo visiško perpuvimo rš. puvimas; apipuvimas; įpuvimas; išpuvimas; nupuvimas; papuvimas; perpuvimas; pripuvimas; supuvimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piepūti — (dial.) žr. pripūti 1: Buvo į mares [= mariose] medžiai pypùvę Prk. pūti; apipūti; atpūti; įpūti; išpūti; nupūti; papūti; perpūti; piepūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapūti — intr. K išpūti skylei: Apatiniai sienojai jau kone kiaurai prapùvę Sb. Katras obuolys susibukina, tam, žiūrėk, ir prapùvęs šonas Lnkv. Vienas ir kitas obuolys prapuvęs Ėr. pūti; apipūti; atpūti; įpūti; išpūti; nupūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”